Disclaimer :

De op deze site getoonde informatie wordt met zorg samengesteld , doch voor de juistheid en volledigheid daarvan , kan niet worden ingestaan .Er wordt geen enkele garantie , noch uitdrukkelijk , noch stilzwijgend , gegeven ter zake van de redelijkheid , juistheid of volledigheid van de informatie , welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden .

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site , wordt uitdrukkelijk afgewezen .

Aanvulling Disclaimer Mariadelourdes.nl

Door het oproepen van de website “www.mariadelourdes.nl” verklaart de bezoeker zich akkoord met de regels, die hier verder zullen worden uitgelegd.

-Foto´s, video´s en afbeeldingen van “Maria de Lourdes” zijn welwillend afgestaan door de familie en erfgenamen van “Maria de Lourdes”, respectievelijk haar broer Rafael Pérez López en haar zoon Lázaro de Lourdes . Wij erkennen het auteursrecht van de oorspronkelijke fotografen/makers.

-Foto´s van andere, en van recentere datum, afgebeelde artiesten en personen zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van de respectievelijke fotografen, met name genoemd of anders bekend bij de Stichting Maria de Lourdes. Attentie: de complete oorspronkelijke afbeeldingen , met meta-gegevens, worden niet in volledige omvang gepubliceerd !

-De afgebeelde personen kunnen zich ten allen tijde beroepen op het beeldrecht, dwz dat zij hun afbeeldingen kunnen laten verwijderen , indien zij zich niet in de wijze van publikatie kunnen vinden, hieruit kunnen zij evenwel geen eigendomsrechten ontlenen !

-Op deze website gepubliceerde teksten zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet zonder voorafgaande toestemming elders worden gepubliceerd !

-Op grond van het Nederlandse Auteursrecht en nationale en internationale gerechtelijke uitspraken, willen wij u er derhalve op wijzen, dat :

-1° beeld en tekst-materiaal alleen voor eigen gebruik en opslag op uw eigen Personal Computer is toegestaan. Het kopieren en gebruiken op eigen websites, is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gevraagd en verkregen !
-2° het zogenaamde “deeplinken” van webpagina´s en of beeldmateriaal ten allen tijde verboden is! Het extra gegenereerde dataverkeer op dit domein kan en zal u in rekening worden gebracht.
-3° het publiceren van inhoud van deze website voor commerciële doeleinden een strafrechtelijke procedure van de kant van de Stichting Maria de Lourdes tot gevolg zal hebben.

Wilt u meer weten over “auteursrecht”, kijkt u even hier : Auteursrecht.nl

Wij wensen u een prettig verblijf op de website:  www.mariadelourdes.nl

Dec 2004 , Stg.Maria de Lourdes , NL

Impressum